هماهنگی ایران بحرین بیانیه ایرانی تروریست ها

هماهنگی: ایران بحرین بیانیه ایرانی تروریست ها شورای همکاری خلیج فارس اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ادعاهای بی‌اساس پارلمان بحرین علیه کشور عزیزمان ایران و قطر

پارلمان بحرین مدعی شد که کشور قطر در امور داخلی بحرین دخالت می‌کند و این کشور به همراه کشور عزیزمان ایران در سال 2011 در ایجاد بی‌ثباتی در بحرین دست داشتند.

ادعاهای بی‌اساس پارلمان بحرین علیه کشور عزیزمان ایران و قطر

ادعاهای بی اساس پارلمان بحرین علیه کشور عزیزمان ایران و قطر

عبارات مهم : ایران

پارلمان بحرین مدعی شد که کشور قطر در امور داخلی بحرین دخالت می کند و این کشور به همراه کشور عزیزمان ایران در سال 2011 در ایجاد بی ثباتی در بحرین دست داشتند.

به گزارش ایسنا، به نقل از رأی الیوم، پارلمان بحرین در بیانیه ای مدعی شد که قطر در امور داخلی بحرین دخالت می کند و با کمک کشور عزیزمان ایران در سال 2011 تلاش داشت تا بی ثباتی و ناامنی در بحرین ایجاد کند و در یک پارچگی و وحدت ملی این کشور اختلال ایجاد کند.

ادعاهای بی‌اساس پارلمان بحرین علیه کشور عزیزمان ایران و قطر

در این بیانیه ادعا شده است است: هر روز حقایق جدیدی کشف می کنیم که نشان می دهند اتفاقات اسفباری که از سال 2011 تا به امروز رخ دادند جنبش ها و فعالیت های مردمی نبود، بلکه توطئه ای از طرف کشور عزیزمان ایران و با حمایت قطر بود و یکی از مشاوران امیر قطر با یکی از تروریست های بحرین تماس تلفنی داشت و این نشان می دهد که قطر از تروریست های بحرین حمایت می کند.

پارلمان بحرین دراین بیانیه مدعی شد: روشن است که برنامه ای قطری ـ ایرانی علیه بحرین وجود دارد و کشور عزیزمان ایران و قطر با بهره گیری از نام بهار عربی و به کمک تروریست ها تلاش کردند در بحرین کودتا کنند که این کودتا نافرجام ماند.

پارلمان بحرین مدعی شد که کشور قطر در امور داخلی بحرین دخالت می‌کند و این کشور به همراه کشور عزیزمان ایران در سال 2011 در ایجاد بی‌ثباتی در بحرین دست داشتند.

پارلمان بحرین همچنین مدعی شد: این رفتارها و توطئه ها از طرف کشور عزیزمان ایران که به سیاست نفوذی و خصمانه اش معروف هست، عجیب نیست. ولی دیدن این رفتارهای خصمانه از سوی قطر و احترام نگذاشتن به همسایگان و همچنین نقض مصوبه های شورای همکاری خلیج فارس عجیب است.

در آخر این بیانیه آمده است: مشاهده این رفتارها از کشور دوستی که با بحرین مشترکات زیادی از جمله تاریخ و وحدت نشانه در شورای همکاری خلیج فارس دارد، عجیب است.

به گزارش ایسنا، در پی انتشار اخباری منسوب به امیر قطر از رسانه های عربی بعضی کشورهای عربی از جمله بحرین، عربستان با همراهی امارات و بحرین، قطر را حامی تروریسم خواندند و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور را قطع کردند و جهت تخریب وجهه کشور عزیزمان ایران در منطقه تلاش کردند تا کشور عزیزمان ایران را حامی و هم پیمان قطر نشان دهند و اتهامات زیادی علیه کشور عزیزمان ایران وارد کردند.

ادعاهای بی‌اساس پارلمان بحرین علیه کشور عزیزمان ایران و قطر

واژه های کلیدی: ایران | بحرین | بیانیه | ایرانی | تروریست ها | شورای همکاری خلیج فارس | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs