هماهنگی ایران بحرین بیانیه ایرانی تروریست ها

هماهنگی: ایران بحرین بیانیه ایرانی تروریست ها شورای همکاری خلیج فارس اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز بازار خودرو ماشین خارجی بخرید،اگر تعرفه واردات کم کردن یافت،اضافه پول دریافتی را بعد می دهیم / تکنیک واردکنندگان

در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در شرایط نابسامانی به سر می برد؛ به طوری که رای اجرا نشده دیوان عدالت اداری از سوی دولت، هم اکنون بسیاری از مشتریان خودروهای

ماشین خارجی بخرید،اگر تعرفه واردات کم کردن یافت،اضافه پول دریافتی را بعد می دهیم / تکنیک واردکنندگان

تکنیک واردکنندگان: ماشین خارجی بخرید،اگر تعرفه واردات کم کردن یافت،اضافه پول دریافتی را بعد می دهیم

عبارات مهم : بازار

در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در شرایط نابسامانی به سر می برد؛ به طوری که رای اجرا نشده دیوان عدالت اداری از سوی دولت، هم اکنون بسیاری از مشتریان خودروهای یادشده را بلاتکلیف کرده هست. در این بین عملکرد وزارت صنعت نیز بلاتکیفی مشتریان را دو چندان کرده؛ چراکه این وزارتخانه اعلام کرده، اگر چه رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری را نمی پذیرد، ولی رای هیات عمومی دیوان از سوی این وزارتخانه قابل اجرا هست.

به این ترتیب در صورت رای هیات مذکور مبنی بر بازگشت تعرفه ها، دولت مجبور به اجرای رای است حال آنکه این رای طی ۳ تا ۶ ماه آینده ابلاغ می شود. حال در شرایطی مشتریان از خرید ماشین خارجی به امید کم کردن تعرفه ها سر باز می زنند که بسیاری از وارد کنندگان امید داشتند با بازگشایی ثبت سفارش و ورود خودروهای ۲۰۱۸ درروزهای نهایی سال رونق به این بازار بازگردد.

ماشین خارجی بخرید،اگر تعرفه واردات کم کردن یافت،اضافه پول دریافتی را بعد می دهیم / تکنیک واردکنندگان

این در حالی است که به گفته بسیاری از فعالان و دست اندرکاران خودروهای وارداتی، رکود بی سابقه ای در این بازار حاکم شده است هست. در این بین ولی بعضی از وارد کنندگان جهت تشویق مشتریان به خرید ماشین اعلام کرده اند که با توجه به تحویل ماشین با تعرفه جدید، در صورت اجرای رای دیوان عدالت اداری از سوی دولت، مابه التفاوت وجه اخذشده به مشتریان عودت خواهد شد.

در اصل بسیاری از وارد کنندگان جهت تشویق مشتریان به خرید و زیاد کردن تقاضا، وعده بازگشت مابه التفاوت هزینه تعرفه را داده اند حال آنکه مشخص نیست این وعده، مشتریان را به سمت بازار سوق دهد یا خیر؟ در این زمینه یک واردکننده ماشین به «دنیای اقتصاد» می گوید که دولت اهداف زیادی را جهت بازار وارداتی ها در کنار زیاد کردن تعرفه دنبال می کرد حال آنکه کم کردن تقاضا شاید مهم ترین و بااهمیت ترین نشانه دولت در این مورد بود که به نظر می رسد دولت به خواست خود نزدیک شده است است.

در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در شرایط نابسامانی به سر می برد؛ به طوری که رای اجرا نشده دیوان عدالت اداری از سوی دولت، هم اکنون بسیاری از مشتریان خودروهای

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | وارداتی | خودروهای وارداتی | دیوان عدالت اداری | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs